Šta je sistem elektronskih faktura (SEF)?

Sistem elektronskih faktura (SEF) uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija, a on predstavlja bazu podataka u kojoj se registruju elektronske fakture i preko kojeg se od strane poverilaca dostavljaju dužnicima elektronske fakture. Pristup ovom sistemu imaju i poverioci i dužnici.

Šta predstavlja elektronska faktura?

Elektronska faktura je u smislu ovog Zakona o elektronskom fakturisanju, privremena i okončana situacija, ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu kojim se obračunava naknada za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, sastavljena kao elektronski zapis, koja treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica ovlašćenog za izdavanje te fakture, odnosno u skladu sa Zakonom.

Primena e-Faktura, e-Arhive, e-Fiskalizacije

U skladu sa Zakonom sve firme su u obavezi da vode e-Arhivu (elektronsku arhivu) od 01.01.2022. godine.

Pored toga postoji još nekoliko zakonskih rokova u vezi sa primenom izdavanja elektronskih faktura (e-Faktura):

01.05.2022. obavezuje sve budžetske korisnike izbeđu sebe i firme koje izdaju račune budžetskim korisnicima.

01.07.2022. obavezuje sve firme koje primaju ili šalju račune budžetskim korisnicima.

01.01.2023. obavezuje sve koji su u sistemu PDV-a, kao i sve one koji primaju ili šalju fakture budžetskim korisnicima.

Slikovit prikaz primene zakona o Elektronskim fakturama

Slanje e-Faktura kroz naš Knjigovodstveni program

Prilikom slanja e-Faktura na Sistem elektronskih faktura (SEF) naš Knjigovodstveni program će automatski vršiti komunikaciju sa SEF-om.

Sve što je potrebno da uradite jeste da pored knjiženja fakture u odgovarajućoj sekciji obavite "SINHRONIZACIJU" dokumenata sa SEF-om i Vaša faktura će iz statusa "ZA SLANJE" preći u status "POSLATA".

Nakon slanja fakture u istoj sekciji u okviru kolone "Status" možete očekivati povratnu informaciju od strane kupca sa SEF-a.

Primer sekcije za obradu izdatih dokumenata na slici:

Kompletno uputstvo za obradu izlaznih faktura klikom na link: https://www.finansijskibiro.com/sajt/sef-if.php

Pristup svim uputstvima u vezi sa e-Dokumentima, SEF-om, e-Fakturama klikom na "Uputstva" u okviru osnovnog menija sajta.

Primanje e-Faktura sa SEF-a kroz naš Knjigovodstveni program

Prilikom primanja dokumenata sa SEF-a kroz naš Knjigovodstveni program, iz odgovarajuće sekcije takođe je potrebno obaviti "SINHRONIZACIJU" sa odgovarajućim datumskim intervalom i Vaše fakture će biti dostupne za dalju obradu.

Nakon uspešno obavljene sinhronizacije obratite pažnju na STATUS primljenih dokumenata ukoliko su u pitanju novi dokumenti bice naznačen status "Novi" kao što možete videti na slici u nastavku teksta.

Primljena dokumenta možete preuzeti i pogledati klikom na ZIP u okviru tabele za prikaz u prvoj koloni "Dokumenti", a nakon toga klikom na dugme "Obradi" dobijamo sledeći prikaz gde je potrebno smestiti dokumenta u odgovarajući magacin i vrstu dokumenta kroz koju ćemo knjižiti dokument, a naravno nakon toga PRIHVATITI ili ODBITI dokumenta.

Kompletno uputstvo za primanje dokumenata sa SEF-a klikom na link: https://www.finansijskibiro.com/sajt/sef-primanje.php

Još jednom Vas podsećamo da pristup svim uputstvima u vezi sa e-Dokumentima, SEF-om, e-Fakturama klikom na "Uputstva" u okviru osnovnog menija sajta.

Cenovnik za slanje i primanje e-Faktura (SEF) kao i e-Arhiva

Osnovni preduslov za korišćenje programa za slanje i primanje dokumenata iz SEF-a kao i e-Arhive je mesečna pretplata na PAKET programa u koji se Vaša firma uklapa.

Osnovni kriterijumi za formiranje cene su:

  • 1. Godišnji finansijski promet Vaše firme, bez pdv.
  • 2. Broj korisničkih naloga koji želite da koristite.
  • 3. Veličina Vaše firme (mikro, malo, srednje ili veliko).

Za korisnike koji žele da koriste program BEZ FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA dajemo popust na pakete do 30%.

Kompletan cenovnik za knjigovodstveni program klikom na sledeći link: https://www.finansijskibiro.com/sajt/cenovnik.php

e-Arhiva (po dokumentu) 6 RSD + PDV
e-Fakture (slanje i primanje po dokumentu) 21 RSD + PDV
Kupi odmah

Najčešće postavljana pitanja i odgovori

Za korišćenje našeg programa za slanje i primanje dokumenata sa SEF-om pre svega potrebno je prijaviti se na Sistem elektronskih faktura sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.
Kompletno uputstvo za prijavu na SEF možete pogledati klikom na sledeći link: https://www.finansijskibiro.com/sajt/e-dokumenta-sef.php

Nakon uspešne prijave, kako bi program uopšte mogao da komunicira sa SEF-om neophodno je obezbediti API ključ koji se unosi u okviru šifarnika preduzeća u našem programu. API ključ se generiše na portalu https://efaktura.mfin.gov.rs u okviru sekcije API MENADŽMENT.

Detaljnije uputstvo na već gore navedenom linku.

Naravno, ukoliko želite da koristite isključivo e-Arhivu u okviru sekcije e-Dokumenta plaćate program do 30% manje od iznosa paketa u kojem se Vaša firma nalazi plus 6 RSD + PDV po arhiviranom dokumentu.

Za detaljnije informacije u vezi paketa i slanja ponude za Vašu firmu budite slobodni da nas kontaktirate.

01.05.2022. obavezuje sve budžetske korisnike izbeđu sebe i firme koje izdaju račune budžetskim korisnicima.

01.07.2022. obavezuje sve firme koje primaju ili šalju račune budžetskim korisnicima.

01.01.2023. obavezuje sve koji su u sistemu PDV-a, kao i sve one koji primaju ili šalju fakture budžetskim korisnicima.

Program možete testirati klikom na link za Demo prijavu: https://www.finansijskibiro.com/sajt/demoprijava.php

Ukoliko ste zainteresovani za program preporučujemo Vam da nas prethodno kontaktirate, a mi ćemo se potruditi da Vam izađemo u susret i prezentujemo program za slanje i primanje dokumenata sa SEF-a ili kompletan program ukoliko je to ono što Vam je potrebno.

Naš program automatski komunicira sa SEF-om, dok SEF automatski vrši upis faktura čiji je primalac subjekt javnog sektora u Centralnom registru faktura.
Centralnom registru faktura više se neće pristupati neposredno.

Sve što je potrebno uraditi u našem programu je da prilikom otvaranja novog partnera u šifarniku poslovnih partnera dodate JBKJS broj na odgovarajućoj poziciji u šifarniku i na osnovu TIPA korisnika Javnih sredstava popuniti polje u šifarniku da li se šalje u CRF ili ne.

Detaljnije na sledećem linku: https://www.finansijskibiro.com/sajt/vestdetalj.php?br=24